× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani Proverbi Siciliani Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Romaneschi Proverbi Giapponesi Proverbi Beneti Proverbi sulla Vita Proverbi Indiani Proverbi Divertenti Proverbi Saggi

A Rieti ci sono 11 mesi di ...

Proverbi reatini - A Rieti ci sono 11 mesi di fred...


A Rieti ci sono 11 mesi di freddo e 1 di fresco.

Proverbi reatini