× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani Proverbi Siciliani Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Romaneschi Proverbi Giapponesi Proverbi Beneti Proverbi sulla Vita Proverbi Indiani Proverbi Divertenti Proverbi Saggi

A Roma Iddio nun è trino, ma ...

Proverbi romani - A Roma Iddio nun è trino, ma qu...


A Roma Iddio nun è trino, ma quattrino.

Proverbi romani