× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani

Ai peggio porci toccano le ...

Proverbi italiani


Ai peggio porci toccano le meglio pere.

Proverbi italiani