× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani

Amanti giovani e vino ...

Proverbi bresciani


Amanti giovani e vino vecchio.

Proverbi bresciani