× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani Proverbi Siciliani Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Romaneschi Proverbi Giapponesi Proverbi Beneti Proverbi sulla Vita Proverbi Indiani Proverbi Divertenti Proverbi Saggi

Amico mio cortese, secondo le ...

Proverbi italiani - Amico mio cortese, secondo le ...


Amico mio cortese, secondo le entrate, fate le spese.

Proverbi italiani