× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani Proverbi Siciliani Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Romaneschi Proverbi Giapponesi Proverbi Beneti Proverbi sulla Vita Proverbi Indiani Proverbi Divertenti Proverbi Saggi

Che nessun'ora scorra di cui ...

Proverbi latini - Che nessun'ora scorra di cui non...


Che nessun'ora scorra di cui non giovi il ricordo.

Proverbi latini