× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani Proverbi Siciliani Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Romaneschi Proverbi Giapponesi Proverbi Beneti Proverbi sulla Vita Proverbi Indiani Proverbi Divertenti Proverbi Saggi

Chi fuma tabacco val meno di ...

Proverbi Russi - Chi fuma tabacco val meno di un g...


Chi fuma tabacco val meno di un gatto.

Proverbi Russi