× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani Proverbi Siciliani Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Romaneschi Proverbi Giapponesi Proverbi Beneti Proverbi sulla Vita Proverbi Indiani Proverbi Divertenti Proverbi Saggi

Chi invecchia nei peccati, ...

Proverbi italiani - Chi invecchia nei peccati, non...


Chi invecchia nei peccati, non si cura del Paradiso.

Proverbi italiani