× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani Proverbi Siciliani Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Romaneschi Proverbi Giapponesi Proverbi Beneti Proverbi sulla Vita Proverbi Indiani Proverbi Divertenti Proverbi Saggi

Chi nasce bella non muore di ...

Proverbi piemontesi - Chi nasce bella non muore di...


Chi nasce bella non muore di fame.

Proverbi piemontesi