× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani

Chi non è savio, paziente e ...

Proverbi italiani


Chi non è savio, paziente e forte, si lamenti di sé e non della sorte.

Proverbi italiani