× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani Proverbi Siciliani Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Romaneschi Proverbi Giapponesi Proverbi Beneti Proverbi sulla Vita Proverbi Indiani Proverbi Divertenti Proverbi Saggi

Con olio, aceto, pepe e sale ...

Proverbi pisani - Con olio, aceto, pepe e sale sar...


Con olio, aceto, pepe e sale sarebbe buono uno stivale.

Proverbi pisani