× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani Proverbi Siciliani Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Romaneschi Proverbi Giapponesi Proverbi Beneti Proverbi sulla Vita Proverbi Indiani Proverbi Divertenti Proverbi Saggi

Conservati la mela per quando ...

Proverbi napoletani - Conservati la mela per quand...


Conservati la mela per quando avrai sete.

Proverbi napoletani