× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani Proverbi Siciliani Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Romaneschi Proverbi Giapponesi Proverbi Beneti Proverbi sulla Vita Proverbi Indiani Proverbi Divertenti Proverbi Saggi

Dimmi quello che vuoi, ma non ...

Proverbi abruzzesi - Dimmi quello che vuoi, ma non...


Dimmi quello che vuoi, ma non mi dire "cotica".

Proverbi abruzzesi