× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani Proverbi Siciliani Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Romaneschi Proverbi Giapponesi Proverbi Beneti Proverbi sulla Vita Proverbi Indiani Proverbi Divertenti Proverbi Saggi

Dio ti guardi dal ricco ...

Proverbi calabresi - Dio ti guardi dal ricco decad...


Dio ti guardi dal ricco decaduto e dal miserabile arricchito.

Proverbi calabresi