× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani Proverbi Siciliani Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Romaneschi Proverbi Giapponesi Proverbi Beneti Proverbi sulla Vita Proverbi Indiani Proverbi Divertenti Proverbi Saggi

E' inutile correre se sei ...

Proverbi tedeschi - E' inutile correre se sei sull...


E' inutile correre se sei sulla strada sbagliata.

Proverbi tedeschi