× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani

Evita i pezzenti ...

Proverbi pugliesi


Evita i pezzenti arricchiti.

Proverbi pugliesi