× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani Proverbi Siciliani Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Romaneschi Proverbi Giapponesi Proverbi Beneti Proverbi sulla Vita Proverbi Indiani Proverbi Divertenti Proverbi Saggi

I mali (gli stravizi) della ...

Proverbi sardi - I mali (gli stravizi) della giove...


I mali (gli stravizi) della gioventù si vedono in vecchiaia.

Proverbi sardi