× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani Proverbi Siciliani Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Romaneschi Proverbi Giapponesi Proverbi Beneti Proverbi sulla Vita Proverbi Indiani Proverbi Divertenti Proverbi Saggi

Il cibo ti sazia soltanto, un ...

Proverbi pugliesi - Il cibo ti sazia soltanto, un ...


Il cibo ti sazia soltanto, un buon "cervello" ti fa vivere.

Proverbi pugliesi