× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani Proverbi Siciliani Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Romaneschi Proverbi Giapponesi Proverbi Beneti Proverbi sulla Vita Proverbi Indiani Proverbi Divertenti Proverbi Saggi

Il nonno furbo mangia la ...

Proverbi milanesi - Il nonno furbo mangia la carne...


Il nonno furbo mangia la carne e lascia lì l'osso.

Proverbi milanesi