× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani Proverbi Siciliani Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Romaneschi Proverbi Giapponesi Proverbi Beneti Proverbi sulla Vita Proverbi Indiani Proverbi Divertenti Proverbi Saggi

Impara piangendo e riderai ...

Proverbi italiani - Impara piangendo e riderai gua...


Impara piangendo e riderai guadagnando.

Proverbi italiani