× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani Proverbi Siciliani Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Romaneschi Proverbi Giapponesi Proverbi Beneti Proverbi sulla Vita Proverbi Indiani Proverbi Divertenti Proverbi Saggi

In fronte non tengo scritto ...

Proverbi napoletani - In fronte non tengo scritto ...


In fronte non tengo scritto Giocondo.

Proverbi napoletani