× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani Proverbi Siciliani Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Romaneschi Proverbi Giapponesi Proverbi Beneti Proverbi sulla Vita Proverbi Indiani Proverbi Divertenti Proverbi Saggi

L'amore e la tosse non si ...

Proverbi latini - L'amore e la tosse non si posson...


L'amore e la tosse non si possono nascondere.

Proverbi latini