× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani Proverbi Siciliani Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Romaneschi Proverbi Giapponesi Proverbi Beneti Proverbi sulla Vita Proverbi Indiani Proverbi Divertenti Proverbi Saggi

La ferita d'amore la risana ...

Proverbi latini - La ferita d'amore la risana chi ...


La ferita d'amore la risana chi la fa.

Proverbi latini