× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani Proverbi Siciliani Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Romaneschi Proverbi Giapponesi Proverbi Beneti Proverbi sulla Vita Proverbi Indiani Proverbi Divertenti Proverbi Saggi

La gatta frettolosa fece i ...

Proverbi tedeschi - La gatta frettolosa fece i gat...


La gatta frettolosa fece i gattini ciechi.

Proverbi tedeschi