× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani Proverbi Siciliani Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Romaneschi Proverbi Giapponesi Proverbi Beneti Proverbi sulla Vita Proverbi Indiani Proverbi Divertenti Proverbi Saggi

La lepre non si acchiappa col ...

Proverbi piemontesi - La lepre non si acchiappa co...


La lepre non si acchiappa col tamburo.

Proverbi piemontesi