× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani Proverbi Siciliani Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Romaneschi Proverbi Giapponesi Proverbi Beneti Proverbi sulla Vita Proverbi Indiani Proverbi Divertenti Proverbi Saggi

Legna verde e pane fresco: si ...

Proverbi Lariano - Legna verde e pane fresco: si v...


Legna verde e pane fresco: si va in malora presto.

Proverbi Lariano