× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani Proverbi Siciliani Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Romaneschi Proverbi Giapponesi Proverbi Beneti Proverbi sulla Vita Proverbi Indiani Proverbi Divertenti Proverbi Saggi

Mangia poco, mangia piano, ...

Proverbi lombardi - Mangia poco, mangia piano, vai...


Mangia poco, mangia piano, vai lontano e sii sempre allegro se vuoi star sano.

Proverbi lombardi