× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani Proverbi Siciliani Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Romaneschi Proverbi Giapponesi Proverbi Beneti Proverbi sulla Vita Proverbi Indiani Proverbi Divertenti Proverbi Saggi

Meglio avere poco e ...

Proverbi siciliani - Meglio avere poco e goderselo...


Meglio avere poco e goderselo, che avere molto ed essere tribolati.

Proverbi siciliani