× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani Proverbi Siciliani Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Romaneschi Proverbi Giapponesi Proverbi Beneti Proverbi sulla Vita Proverbi Indiani Proverbi Divertenti Proverbi Saggi

Meglio mangiare poco e spesso ...

Proverbi napoletani - Meglio mangiare poco e spess...


Meglio mangiare poco e spesso che tracannare tutto subito.

Proverbi napoletani