× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani

Meglio puzzare di vino che di ...

Proverbi emiliani


Meglio puzzare di vino che di cera.

Proverbi emiliani