× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani Proverbi Siciliani Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Romaneschi Proverbi Giapponesi Proverbi Beneti Proverbi sulla Vita Proverbi Indiani Proverbi Divertenti Proverbi Saggi

Mejo puzzà de vino che d' ...

Proverbi romani - Mejo puzzà de vino che d' acqua...


Mejo puzzà de vino che d' acqua santa.

Proverbi romani