× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani Proverbi Siciliani Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Romaneschi Proverbi Giapponesi Proverbi Beneti Proverbi sulla Vita Proverbi Indiani Proverbi Divertenti Proverbi Saggi

Nelle famiglie, il pezzente ...

Proverbi napoletani - Nelle famiglie, il pezzente ...


Nelle famiglie, il pezzente non manca mai.

Proverbi napoletani