× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani Proverbi Siciliani Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Romaneschi Proverbi Giapponesi Proverbi Beneti Proverbi sulla Vita Proverbi Indiani Proverbi Divertenti Proverbi Saggi

Non badargli, lui parla ...

Proverbi veneti - Non badargli, lui parla perché ...


Non badargli, lui parla perché ha la bocca.

Proverbi veneti