× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani Proverbi Siciliani Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Romaneschi Proverbi Giapponesi Proverbi Beneti Proverbi sulla Vita Proverbi Indiani Proverbi Divertenti Proverbi Saggi

Non si può tirar fuori ...

Proverbi cinesi - Non si può tirar fuori avorio d...


Non si può tirar fuori avorio dalla bocca di un topo.

Proverbi cinesi