× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani Proverbi Siciliani Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Romaneschi Proverbi Giapponesi Proverbi Beneti Proverbi sulla Vita Proverbi Indiani Proverbi Divertenti Proverbi Saggi

Ognuno approfitta della ...

Proverbi napoletani - Ognuno approfitta della bont...


Ognuno approfitta della bontà altrui.

Proverbi napoletani