× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani Proverbi Siciliani Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Romaneschi Proverbi Giapponesi Proverbi Beneti Proverbi sulla Vita Proverbi Indiani Proverbi Divertenti Proverbi Saggi

Onor di bocca assai giova e ...

Proverbi italiani - Onor di bocca assai giova e po...


Onor di bocca assai giova e poco costa.

Proverbi italiani