× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani Proverbi Siciliani Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Romaneschi Proverbi Giapponesi Proverbi Beneti Proverbi sulla Vita Proverbi Indiani Proverbi Divertenti Proverbi Saggi

Per legare mille pezzi di ...

Proverbi etiopi - Per legare mille pezzi di legno ...


Per legare mille pezzi di legno basta una sola scorza.

Proverbi etiopi