× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani Proverbi Siciliani Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Romaneschi Proverbi Giapponesi Proverbi Beneti Proverbi sulla Vita Proverbi Indiani Proverbi Divertenti Proverbi Saggi

Possa morire fulminato, chi ...

Proverbi napoletani - Possa morire fulminato, chi ...


Possa morire fulminato, chi non ama le cose buone.

Proverbi napoletani