× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani Proverbi Siciliani Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Romaneschi Proverbi Giapponesi Proverbi Beneti Proverbi sulla Vita Proverbi Indiani Proverbi Divertenti Proverbi Saggi

Punta alto se vuoi colpire ...

Proverbi piemontesi - Punta alto se vuoi colpire g...


Punta alto se vuoi colpire giusto, perché molti pallini cascano in terra da soli.

Proverbi piemontesi