× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani Proverbi Siciliani Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Romaneschi Proverbi Giapponesi Proverbi Beneti Proverbi sulla Vita Proverbi Indiani Proverbi Divertenti Proverbi Saggi

Quando la femmina vuole, ...

Proverbi abruzzesi - Quando la femmina vuole, ness...


Quando la femmina vuole, nessun diavolo riesce a fermarla.

Proverbi abruzzesi