× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani Proverbi Siciliani Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Romaneschi Proverbi Giapponesi Proverbi Beneti Proverbi sulla Vita Proverbi Indiani Proverbi Divertenti Proverbi Saggi

San Paolo sereno e candelora ...

Proverbi bresciani - San Paolo sereno e candelora ...


San Paolo sereno e candelora piovosa l'inverno non fa più paura.

Proverbi bresciani