× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani Proverbi Siciliani Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Romaneschi Proverbi Giapponesi Proverbi Beneti Proverbi sulla Vita Proverbi Indiani Proverbi Divertenti Proverbi Saggi

Se Dio non vuole neanche i ...

Proverbi napoletani - Se Dio non vuole neanche i s...


Se Dio non vuole neanche i santi possono.

Proverbi napoletani