× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani Proverbi Siciliani Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Romaneschi Proverbi Giapponesi Proverbi Beneti Proverbi sulla Vita Proverbi Indiani Proverbi Divertenti Proverbi Saggi

Se marzo non marzeggia c'è ...

Proverbi italiani - Se marzo non marzeggia c'è ap...


Se marzo non marzeggia c'è april che lo pareggia.

Proverbi italiani