× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani Proverbi Siciliani Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Romaneschi Proverbi Giapponesi Proverbi Beneti Proverbi sulla Vita Proverbi Indiani Proverbi Divertenti Proverbi Saggi

Se vuoi agire onestamente, ...

Proverbi italiani - Se vuoi agire onestamente, ris...


Se vuoi agire onestamente, rispetta tutta la gente.

Proverbi italiani