× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani Proverbi Siciliani Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Romaneschi Proverbi Giapponesi Proverbi Beneti Proverbi sulla Vita Proverbi Indiani Proverbi Divertenti Proverbi Saggi

Sempre togliere e mai ...

Proverbi milanesi - Sempre togliere e mai mettere,...


Sempre togliere e mai mettere, si svuota il cassetto.

Proverbi milanesi