× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani

Siamo ciò che siamo grazie ...

Proverbi sudafricani


Siamo ciò che siamo grazie agli altri.

Proverbi sudafricani