× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani Proverbi Siciliani Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Romaneschi Proverbi Giapponesi Proverbi Beneti Proverbi sulla Vita Proverbi Indiani Proverbi Divertenti Proverbi Saggi

Sono rimasto con i pantaloni ...

Proverbi veneti - Sono rimasto con i pantaloni leg...


Sono rimasto con i pantaloni leggeri.

Proverbi veneti