× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani Proverbi Siciliani Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Romaneschi Proverbi Giapponesi Proverbi Beneti Proverbi sulla Vita Proverbi Indiani Proverbi Divertenti Proverbi Saggi

Un beneficio rinfacciato vale ...

Proverbi arabi - Un beneficio rinfacciato vale qua...


Un beneficio rinfacciato vale quanto un'offesa.

Proverbi arabi