× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani Proverbi Siciliani Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Romaneschi Proverbi Giapponesi Proverbi Beneti Proverbi sulla Vita Proverbi Indiani Proverbi Divertenti Proverbi Saggi

Un lupo resta un lupo anche ...

Proverbi Mongoli - Un lupo resta un lupo anche se ...


Un lupo resta un lupo anche se non ha mangiato le tue pecore.

Proverbi Mongoli