× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani Proverbi Siciliani Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Romaneschi Proverbi Giapponesi Proverbi Beneti Proverbi sulla Vita Proverbi Indiani Proverbi Divertenti Proverbi Saggi

Un pesce fuori dall'acqua non ...

Proverbi italiani - Un pesce fuori dall'acqua non ...


Un pesce fuori dall'acqua non sa starci.

Proverbi italiani